VegaNo -  naturens eget ukrudtsmiddel

 

Billeder fra Aalborg Kommunes forsøg med sprøjtning af VegaNo
mod kæmpe Bjørneklo.
Billederne er taget ca. 3½ uge efter sprøjtning:

Lille areal med Kæmpebjørneklo sprøjtet med VegaNo.
Et lille areal med kæmpe Bjørneklo. Det er udelukkende Bjørneklo, som er søgt sprøjtet.
Som det fremgår af billedet er det visnet. Også alt kvikgræs m.v. i bunden er borte.

 

 

Andre visnede Kæmpebjørneklo.
Et anden lille areal med dårlige Kæmpebjørneklo.

 

 

Sprøjtet og usprøjtet areal med kæmpe Bjørneklo.
Her ses et billede, hvor to bekæmpelsesmåder har været anvendt samtidigt. I forgrunden ses dele af et areal, hvor en le har været anvendt. I baggrund ses et areal, hvor VegaNo har været anvendt. På arealet med bekæmpelse med le er Bjørneklo allerede i blomst ca. 3½ uge efter nedskæring med le. På arealet, som er bekæmpet med VegaNo ses ingen Bjørneklo i blomst.

 

Se endvidere testresultaterne på en brakmark v Gråsten http://www.osmo.dk/fotos/Vegano/gallery.swf