Sprøjteråd

Iagttagelse af ovennævnte foranstaltninger er nødvendige, fordi der i produktet ikke er tilsat nogen form for bindemiddel, afspændingsmiddel eller middel til opløsning af vokslag på plantedele.

Vi har konsulteret Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet om de klimatiske forholds betydning ved anvendelse af VegaNo. Derfra siger man, at det er af afgørende betydning, at der kun sprøjtes, som ovenfor angives. De anfører at specielt temperatur, regn, dug og god vækst har væsentlig betydning.

Endvidere anfører Aarhus Universitet:

I tørkeperioder danner planterne et tykkere vokslag og derfor er det en god ide at tilsætte et bindemiddel som gør at ukrudtsmidlet klæber bedre til planten. En almindelig haveejer kan tilsætte sulfo som tilsættes til sidst i havesprøjten. Tilsæt 2 snapseglas pr 10L. Eller man kan anvende et afspændingsmiddel.

Vegano indeholder ikke bindemiddel da producenten ikke ønsker at tilsætte kemi til produktet.

Derudover er translokationen nedsat i planten. Fordampningen er nedsat. Og generelt er plantens kredsløb nedsat. Det betyder at transporten nedad i planten er reduceret til et minimum og derfor vil ingen former for ukrudtsmidler i en periode som vi har været inde i de sidste 2-3 uger(Maj 2008) have haft en synderlig effekt på ukrudtet.
Sprøjter man alligevel i en tørkeperiode skal man gøre som landmændene. Dvs. meget tidligt om morgenen i duggen eller sent på dagen inden duggen falder.

Generelt har VegaNo samme virkning som RoundUp og er af Staten godkendt som et pesticid. Dog kan virkningen af produktet allerede ses efter 14 dage, men der kan gå op til 30 dage inden fuld effekt indtræder jf. effektivitets rapport side 36-37 på www.vegano.dk