VegaNo -  naturens eget ukrudtsmiddel

VegaNo er et ukrudtmiddel, som primært er fremstillet af udtræk fra forskellige planter.
Det er således ikke tilsat nogen form for kemiske midler.

Brændenælder, kvikgræs og andet ukrudt, 3 uger efter der er sprøjtet med VegaNo:


Bjørneklo 1 uge efter der er sprøjtet med VegaNo:

Græs og ukrudt langs sti, 2 uger efter der er sprøjtet med VegaNo.:

Et usprøjtet areal, til sammenligning: